Opstartprotocol

Vloerverwarming

Opstoken van de vloerverwarming, voor het aanbrengen van de parketvloer

 • Het water van de vloerverwarming verwarmen tot 20 graden.
 • Gedurende vijf achtereenvolgende dagen de temperatuur van het water verhogen met telkens 5
 • graden per dag tot de maximale werktemperatuur van 40 graden.
 • Daarna de temperatuur van het water van de vloerverwarming verlagen met 5 graden per dag tot Ook kunnen er 5 rustdagen in acht genomen worden.
 • 20 graden. Bij een vaste dekvloer is het stapswijze verlagen van de temperatuur niet perse nodig.
 • Bovenstaande cyclus eenmaal herhalen!

 

Aanbrengen van de parketvloer

 • de houten delen moeten gedurende 3 tot 7 dagen acclimatiseren onder de gebruikelijke mag de temperatuur niet lager zijn dan 10 graden en niet hoger dan 20 graden.
 • Tijdens dit acclimatiseren moet de relatieve luchtvochtigheid tussen 45% en 60% liggen.
 • Schakel de vloerverwarming uit tijdens het aanbrengen van de houten vloerafwerking (en het eventuele voorstrijkmiddel en/of de eventuele egalisatielaag).
 • Gebruik een lijm die volgens de lijmfabrikant geschikt is voor vloerverwarming. Het meeste
  gebruikt is een polyurethaanlijm.

  Na het aanbrengen van de houten vloerafwerking

  • MINIMAAL drie tot zeven dagen wachten met het aanzetten van de vloerverwarming.
  • De temperatuur van het water verhogen (volgens bovenstaand schema).
  • Tot de maximale watertemperatuur van 40 graden.
  • De temperatuur van het vloeroppervlak mag hoogstens 28 graden bedragen.
  • Tijdens het stookseizoen de temperatuur van de vloer en het water geleidelijk laten variëren (een HR ketel doet dit automatisch!) en geen nachtverlaging toepassen.