Opstartprotocol

Vloerverwarming

Opstoken van de vloerverwarming, voor het aanbrengen van de parketvloer

 

 • Het water van de vloerverwarming verwarmen tot 20 graden.
 • Gedurende vijf achtereenvolgende dagen de temperatuur van het water verhogen met telkens 5
 • graden per dag tot de maximale werktemperatuur van 40 graden.
 • Daarna de temperatuur van het water van de vloerverwarming verlagen met 5 graden per dag tot Ook kunnen er 5 rustdagen in acht genomen worden.
 • 20 graden. Bij een vaste dekvloer is het stapswijze verlagen van de temperatuur niet perse nodig.
 • Bovenstaande cyclus eenmaal herhalen!

 

Aanbrengen van de parketvloer

 • de houten delen moeten gedurende 3 tot 7 dagen acclimatiseren onder de gebruikelijke mag de temperatuur niet lager zijn dan 10 graden en niet hoger dan 20 graden.
 • Tijdens dit acclimatiseren moet de relatieve luchtvochtigheid tussen 45% en 60% liggen.
 • Schakel de vloerverwarming uit tijdens het aanbrengen van de houten vloerafwerking (en het eventuele voorstrijkmiddel en/of de eventuele egalisatielaag).
 • Gebruik een lijm die volgens de lijmfabrikant geschikt is voor vloerverwarming. Het meeste
  gebruikt is een polyurethaanlijm. 

Na het aanbrengen van de houten vloerafwerking

 • MINIMAAL drie tot zeven dagen wachten met het aanzetten van de vloerverwarming.
 • De temperatuur van het water verhogen (volgens bovenstaand schema).
 • Tot de maximale watertemperatuur van 40 graden.
 • De temperatuur van het vloeroppervlak mag hoogstens 28 graden bedragen.
 • Tijdens het stookseizoen de temperatuur van de vloer en het water geleidelijk laten variëren (een HR ketel doet dit automatisch!) en geen nachtverlaging toepassen.

TOE AAN EEN NIEUWE VLOER OF ONDERHOUD?
Neem direct contact met ons op