Pricacy Statement
Omdat privacy belangrijk voor ons is

Van Son Vloeren B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Hellevoetsluis (3223 KE) aan de Rijksstraatweg 254 A, hierna te noemen “Van Son Vloeren B.V.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Van Son Vloeren B.V. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Van Son Vloeren B.V. u over de manier waarop Van Son Vloeren B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Van Son Vloeren B.V. worden aangeboden op www.vansonvloeren.nl.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  Van Son Vloeren B.V. gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Van Son Vloeren B.V. past wat u op www.vansonvloeren.nl ziet aan op uw interesses. Van Son Vloeren B.V. gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  Van Son Vloeren B.V. verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.vansonvloeren.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Van Son Vloeren B.V. gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Van Son Vloeren B.V..
 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft Van Son Vloeren B.V. uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Van Son Vloeren B.V. verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
  Als u op www.vansonvloeren.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Van Son Vloeren B.V. uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Van Son Vloeren B.V. dat doet.
 4. Uw account
  In uw account op www.vansonvloeren.nl slaat Van Son Vloeren B.V. onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres & aflever- en betaalgegevens.
 5. Andere doeleinden
  Tot slot kan Van Son Vloeren B.V. uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Van Son Vloeren B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Van Son Vloeren B.V. voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Van Son Vloeren B.V. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Van Son Vloeren B.V. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Van Son Vloeren B.V. maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Van Son Vloeren B.V. ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@vshv.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Van Son Vloeren B.V. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.vansonvloeren.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Van Son Vloeren B.V.

1. Van Son Vloeren B.V. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Van Son Vloeren B.V. verwerkt ten behoeve van www.vansonvloeren.nl. Van Son Vloeren B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Van Son Vloeren B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.vansonvloeren.nl, tenzij Van Son Vloeren B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Van Son Vloeren B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.vansonvloeren.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.vansonvloeren.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.vansonvloeren.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 19-06-2018.

 

TOE AAN EEN NIEUWE VLOER OF ONDERHOUD?
Neem direct contact met ons op